motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Dodatok č. 80/2017

Typ: Dodávateľská
Číslo: 80/2017 
Predmet : Dodatok č. 3 
Partner: CESTY SK s.r.o.
IČO: 36580058
Adresa: Mojmírova, 040 01 Košice
Dátum zverejnenia: 30.8.2017 
Dátum účinnosti: 31.8.2017 
Deň podpisu: 28.8.2017 
Platnosť od: 31.8.2017 
Platnosť do:  
  dodatok-80.pdf, Veľkosť: 984.24 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov