motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Dodatok č. 64/2017

Typ: Dodávateľská
Číslo: 64/2017 
Predmet : Dodatok č. 2 
Partner: CESTY SK s.r.o.
IČO: 36580058
Adresa:
Dátum zverejnenia: 10.7.2017 
Dátum účinnosti: 11.7.2017 
Deň podpisu: 6.7.2017 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  0dodatokc-2.pdf, Veľkosť: 1.2 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov