Peter Minčík - zástupca primátora

Adresa:Štúrova 263/2, Spišská Stará Ves

Mobil:0903184081

E-mail:mincikp@gmail.com

člen :predseda Komisie verejného poriadku, životného prostredia a dopravy, predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcií verejných funkcionárov