Zmena vývozu TKO

15. november 2017

 Vážený spoluobčania,

 

     Mesto Spišská Stará Ves  oznamuje obyvateľom  zmenu vo vývoze komunálneho odpadu z kuka nádob označených zelenou, červenou a bielou nálepkou  a MOK/maloobjemový kontajner/ v bytových  domoch s pravidelným dvojtýždňovým cyklom.  

 

     Pôvodný termín  vývozu  plánovaný na piatok 17.11.2017 sa prekladá na  štvrtok 16.11.2017.

 

Ďakujeme za pochopenie.