Významná udalosť

23. marec 2017

 Po dlhej príprave a rokovaniach medzi Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou a.s. a Gminou Czorstyn došlo 21.3.2017 na MsÚ k podpisu kúpnej zmluvy medzi obidvoma subjektami. Ide o prevod vlastníctva pozemkov, na ktorých sú vodné zdroje a vodné zariadenia pri rieke Dunajec, z Gminy na  vodárenskú spoločnosť. Je to historická udalosť, ktorá vysporiadala dlhoročný problém v prihraničnej oblasti. Najmä, uspokojila dlhoročné požiadavky obyvateľov Gminy Czorstyn a hlavne občanov z obce Vyšné Šromovce. Mesto v minulosti niekoľkokrát pomáhalo riešiť tento problém na slovenskej strane a aj prispením mesta došlo k dohode. Kúpnu zmluvu podpísali wojt Gminy Czorstyn Tadeuz Wach za predávajúceho a za kupujúceho investičný riaditeľ PVS Ing. Peter Ďuroška. Viacej podrobnosti v budúcom vydaní Starovešťana.