V meste prebiehajú vysprávky miestnych komunikácií

4. máj 2018

 V meste Spišská Stará Ves v súčastnosti prebiehajú vysprávky miestnych komunikácií. Vysprávky  sa vykonávajú každoročne na miestnych komunikáciách po zimnom období, z dôvodu povrchového poškodenia a opotrebovania komunikácií. Tieto vysprávky sa budú postupne realizovať  na ulici Štúrovej, Mlynskej a 1. mája. Vodičov žiadame o trpezlivosť a ohľaduplnosť.