Rekonštrukcia na futbalovom štadióne ukončená.

21. august 2018Ján Kurňava

Dňa 20.08.2018 bola ukončená realizácia projektu v celkovom náklade 16 930, 35 Eur, ktorý zahŕňal rekonštrukciu a modernizáciu troch šatní spolu s priestorm na sprchovanie a tiež bola rekonštruovaná šatňa pre rozhodcov na futbalom štadióne v Spišskej Starej Vsi.

Mesto Spišská Stará Ves sa  roku 2018 uchádzalo o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, financovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom. Na realizáciu projektu rekonštrukcie troch šatní a hygienických zariadení v administratívnej budove futbalového štadióna a šatní pre rozhodcov získalo mesto dotáciu 12 000 Eur. Futbalisti majú v šatniach nové podlahy, nátery, elektroinštaláciu, svietidlá a nové okná. Taktiež sprchy prešli kompletnou rekonštrukciou. Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.