Prijatie jubilantov a novonarodených obyvateľov mesta 2017

11. apríl 2017

Dňa 6. apríla 2017 na pozvanie primátora nášho mesta a  v spolupráci s Aktívom pre občianske záležitosti sa uskutočnilo slávnostné prijatie novonarodených detí a ich rodičov. V mesiacoch september 2016 až marec 2017 sa v našom meste narodilo 20 detí, z ktorých sa uvítania zúčastnilo 18. V ten istý deň sa na pozvanie primátora mesta uskutočnilo aj slávnostné prijatie obyvateľov nášho mesta - jubilantov, ktorí v 1. polroku 2017 oslávili, alebo ešte len oslavia, svoje okrúhle životné jubileá – 70, 75, 80, 85 a 90  a viac rokov. Z 19 pozvaných jubilantov sa prijatia zúčastnili 9, pozvanie prijal aj najstarší občan nášho mesta p. Emil Fabian, ktorý posedenie spestril spišskými klapanciami a všetci jubilanti si spoločne zaspievali ľudové piesne. Prijatia novorodencov a jubilantov boli spestrené kultúrnym programom, v ktorom vystúpili deti z materskej školy a žiaci základnej školy. Foto: J. Kurňava