Oznámenie o chrípkových prázdninách

7. február 2018

Riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves po konzultácii s RÚVZ Poprad oznamuje, že  od 8.2.2018 do 9.2.2018   budú    mať žiaci  organizačných  zložiek Gymnázium, SNP 3/5, Spišská Stará Ves a   Spišská Stará Ves z dôvodu vysokého počtu chorých žiakov chrípkové prázdniny. Riadne vyučovanie začne 12.2.2018. 

V ŠJ sa v tieto dni nepodáva strava - ani pre dôchodcov,  v CVČ nefunguje krúžková činnosť , nebude prevádzka,  v  ZUŠ  bude iba individuálne vyučovanie. 

 

                                                            Mgr. Anna Kromková

                                                                            riaditeľka školy