Oznam pre verejnosť

6. marec 2018

Daňový úrad Prešov, kontaktné miesto Kežmarok oznamuje, že zber daňových priznaní za rok 2017 budú pracovníci daňového úradu vykonávať 26. marca 2018 v čase od 8,oo -15,oo hod. v budove Kultúrneho domu Spišská Stará Ves.