OZNAM

7. marec 2017

Daňový úrad Prešov, kontaktné miesto Kežmarok oznamuje, že zber daňových priznaní za rok 2016 budú pracovníci daňového úradu vykonávať 27. marca 2017 v čase od 8,oo -15,oo hod. v budove Kultúrneho domu Spišská Stará Ves.