Nový fitness park

9. august 2017

Nový exteriérový fitness park na verejnom priestranstve poteší obyvateľov ako aj návštevníkov mesta Spišská Stará Ves. Ihrisko je určené deťom starším ako 14 rokov a dospelým. Vo fitness parku je umiestnených šesť  exteriérových fitnes prvkov, ktoré slúžia na posilňovanie rôznych svalových partií v oblasti brucha, bedrovej oblasti, horných a dolných končatín. Slúžia k precvičovaniu celého tela bez vynaloženia veľkej námahy, len za pomoci vlastnej hmotnosti a bez trénera. Herné prvky sú z odolných materiálov, spĺňajú všetky bezpečnostné kvalitatívne kritéria a sú certifikované. Vybudovanie fitness parku mesto realizovalo z vlastných zdrojov, z rozpočtu mesta.

Ing. Ján Kurňava, prednosta MsÚ