Mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice

26. september 2018Ján Kurňava

Hasičská zbrojnica, ktorú využíva Mestský hasičský zbor (MHZ), sa dočká rekonštrukcie. Na tento účel samospráva získala dotáciu 30 000 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Projekt rieši zväčšenie otvorov v obvodových konštrukciách z dôvodu nových garážových brán, elektorinštaláciu vnútorných rozvodov, vykurovanie objektu, tepelnú izoláciu obvodových konštrukcií, tepelnú izoláciu soklového muriva a tepelnú izoláciu stropnej a strešnej konštrukcie.