Krajské ocenenia pre najlepších v sociálnych službách

11. október 2017

 Prešovský samosprávny kraj odovzdal 2.10.2017 najvyššie krajské ocenenia v sociálnych službách – Krídla túžby. Na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského si ceny prevzali traja laureáti. Súčasťou galaprogramu bol už tradične koncert bez bariér.

Podujatie sa konalo už po siedmykrát. O ocenených v troch kategóriách rozhodli na základe nominácií členovia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK. Ceny za rok 2017 si prevzali laureáti z rúk predsedu PSK Petra Chudíka.

V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb spomedzi dvoch nominácií Krídla túžby získalo Centrum sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom, ktoré sociálne služby poskytuje odkázaným ľuďom už 54 rokov. Ocenenie navrhol udeliť externý supervízor spolu so zamestnancami za viditeľné výsledky sociálnej práce, zvyšovanie kvality života prijímateľov, za zavádzanie nových terapeutických metód i foriem práce, ako aj zlepšovanie materiálnych podmienok.

V kategórii zamestnanec zo zariadenia sociálnych služieb si krajské ocenenie spomedzi šiestich nominácií prevzala Ľubica Sluťaková z Resocializačného strediska Domov Nádeje Gréckokatolíckej charity v Prešove, ktorá v zariadení pracuje viac ako 20 rokov. Klienti i kolegovia si na nej vážia predovšetkým profesionálny, odborný i ľudský prístup. Vo svojej terapeutickej praxi často prekonáva limity a je oporou strediska pri resocializačných procesoch a návrate klientov do reálneho života.

V kategórii prijímateľ v zariadení sociálnych služieb bola cena udelená Emilovi Fabiánovi zo Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi. Tento 95-ročný klient je podľa charakteristiky človek hlbokej a úprimnej viery, ktorý si vie ľudí získať svojou dobrosrdečnosťou, humorom, ochotou pomôcť tam, kde je to potrebné. Žije príkladným životom, rozdáva radosť aj cez spev, prednes či hru na klávesy. Jeho nominácia presvedčila hodnotiacu komisiu spomedzi štyroch zaslaných návrhov.

Súčasťou slávnostného programu bol aj tentoraz koncert bez bariér, na ktorom sa predstavili klienti z Ličartoviec, Medzilaboriec, Starej Ľubovne, Bardejova a Humenného. Išlo o najzaujímavejšie vystúpenia z regionálnych koncertov, ktoré sa uskutočnili 22. júna v Červenom Kláštore a 28. júna vo Svidníku. Koncert nadväzuje na tradíciu prehliadky Deň bez bariér, ktorého sedem ročníkov pripravila krajská samospráva v rokoch 2003 až 2009. V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je 25 zariadení sociálnych služieb s celkovou kapacitou 2 110 miest. Na zabezpečenie sociálnych služieb, vrátane neverejných poskytovateľov kraj vyčlenil na tento rok viac ako 35 miliónov eur, z toho takmer 6 miliónov eur na rekonštrukcie a modernizácie zariadení sociálnych služieb.

***

PRIJÍMATEĽ sociálnych služieb

Emil Fabián je prijímateľom sociálnej služby v Zariadení sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi. Je to človek hlbokej a úprimnej viery, elegán, s bravúrnou výrečnosťou a vlastnosťami, ktoré dokáže oceniť len skutočný znalec života. Vo svojich 95 rokoch sa zaujíma o ľudí i o dianie naokolo s ochotou pomôcť tam, kde je to potrebné. Je všímavý aj k rovesníkom i personálu, veľmi rád spieva a hrá na klávesy. Jeho silnou stránkou je humor, ale úsmev a radosť, ktorú vie rozdávať. Je príkladom života prežitého s pokorou a stabilnými hodnotami, ktoré vyznáva nielen slovom, ale predovšetkým svojimi činmi a skutkami.