Kamerový systém na cintoríne

22. august 2018

Oznamujeme občanom, že od 25.8.2018 bude spustená kamera v okolí veľkoobjemového kontajnera, ktorý je umiestnený pri cintoríne.

Mesto pristúpilo k spusteniu kamery preto, lebo občania kontajner pravidelne zapĺňali odpadkami, ktoré tam nepatria.

Kontajner je určený výlučne na odpad z cintorína a nie na komunálny odpad, starý nábytok, zvyšky  potravín a pod.