Finančná podpora zo SFZ na rekonštrukciu šatní futbalového štadióna v Spišskej Starej Vsi

13. marec 2018

 

Slovenský futbalový zväz získal finančnú podporu na základe rozhodnutia vlády SR zo štátneho rozpočtu na modernizáciu futbalovej infraštruktúry na celom Slovensku. Mesto Spišská Stará Ves v rámci tohto projektu SFZ s názvom “Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa” podalo žiadosť na SFZ na získanie finančného príspevku na rekonštrukciu šatní a spŕch futbalového štadióna.

Výkonný výbor SFZ na základe odporúčania pracovnej skupiny schválil zoznam úspešných žiadateľov o finančný príspevok vrátane výšky finančných príspevkov na jednotlivé projekty. Mesto Spišská Stará Ves získalo od SFZ dotáciu vo výške 12 000 EUR. Povinné spolufinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 25 %, teda 4 tis. EUR.

V rámci tohto projektu sa na futbalovom štadióne zrekonštruujú šatne a sprchy. Práce by sa mali zrealizovať do konca  roka 2018.

Ing. Ján Kurňava, prednosta MsÚ