Demografický vývoj v Spišskej Starej Vsi v roku 2017

26. január 2018

 V roku 2017 sme z hľadiska demografie zaznamenali pomerne vyšší prírastok obyvateľov, celkový nárast predstavoval 28 obyvateľov.

 Aj v tomto roku sme zaznamenali nárast počtu novonarodených a prihlásených občanov na trvalý pobyt, na druhej strane došlo k poklesu občanov odhlásených z trvalého pobytu.

Celkový počet obyvateľov k 1. 1. 2017 bol 2 230, z toho 1 125 mužov,  a 1 105 žien.  

Prírastok obyvateľov v roku 2017 bol celkom 78, z toho 31 mužov a 47 žien. Narodením sme zaznamenali prírastok celkom 36, z toho 17 chlapcov a 19 dievčat. Na trvalý pobyt sa prihlásilo celkom 42 obyvateľov, z toho bolo mužov 14 a žien 28.  Úbytok obyvateľov predstavoval celkom 50 obyvateľov, z toho mužov 33 a žien 17. V minulom roku zomrelo celkom 17 obyvateľov, z toho 12 mužov a 5 žien.  Z trvalého pobytu sa odhlásilo celkom 33 obyvateľov, z toho bolo 21 mužov a 12 žien.  Celkový  počet  obyvateľov  tak k 31. 12. 2017 bol 2 258, z toho 1 123 mužov a 1 135 žien, čo v percentuálnom vyjadrení činí 49,73 % mužov   a 50,27 % žien. V rokoch 2009 - 2013 bolo u nás viac žien ako mužov, v rokoch 2013-2016 prevažovali muži a v roku 2017 sa podiel mužov a žien obrátil opäť v prospech žien.

            Niekoľko ďalších informácií z evidencie obyvateľov:

-          29 našich občanov v minulom roku uzavrelo sobáš, z toho 22 v našom matričnom obvode, 5 mimo nášho matričného obvodu a 2 v cudzine, v 7 prípadov bolo manželstvo uzavreté medzi našimi občanmi

-          zmena trvalého pobytu v rámci mesta -  11 občanov

-          zrušenie trvalého  pobytu  na návrh vlastníka nehnuteľnosti  -  u 2 občanov. 

 

            Veľmi pestrá je paleta mien, ktoré dávali rodičia svojim deťom. Len v dvoch prípadoch u chlapcov sa meno opakovalo – Matej a Michal,  z toho jeden Michal má aj druhé meno Ladislav, u dievčat máme 2 Adriány/Adriana a všetky ďalšie mená majú po jednom nositeľovi. U chlapcov ako aj u dievčat sú to mená, ktoré sa už niekoľko rokov opakujú, ale aj nové netradičné: Martin, Tibor, Jakub, Peter, Karol, Filip, Tomáš, Denis, Marco, Mateo, František, Eduard, Ondrej; Alena, Nina, Sandra, Amia, Ella, Tamara, Zuzana, Lenka, Sofia, Alexandra, Lara, Olívia Helen, Eliška, Noemi, Anetta, Dominika, Hana.