„Človek v kultúre a prírode poľsko – slovenského Spiša“

21. apríl 2017

 „Človek v kultúre a prírode poľsko – slovenského Spiša“

 

 

 

            Mesto Spišská Stará Ves v spolupráci s Gminou Nižné Lapše podalo v  roku 2016 žiadosť o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na realizáciu mikroprojektu s názvom „Človek v kultúre a prírode poľsko-slovenského Spiša“.

Príslušný poľsko-slovenský orgán 20.2.2017 po náročných fázach posudzovania tento projekt schválil a 20. 4. 2017 v Novom Targu, v Euroregióne Tatry, zástupcovia projektových partnerov wojt Gminy Nižné Lapše Jakub Jamróz, predseda Rady zväzu Euroregiónu Tatry Antoni Karlak a primátor mesta Spišská Stará Ves Ing. Jozef Harabin podpísali Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný projekt č. INT/ET/TAT//1/I/B/0069.

Realizácia projektu bude od apríla 2017 do marca 2018. Predmetom projektu je vydanie dvojjazyčnej publikácie a CD nosiča s tematikou ochrany kultúrneho dedičstva projektových partnerov (kroje, zvyky, piesne, reč, tradície...), realizácia drobnej architektúry a vyhliadkových veží, príprava a realizácia úvodnej a záverečnej konferencie projektu.

Celkové plánované výdavky na mikroprojekt sú vo výške 73.720,05 €. Pre mesto Spišská Stará Ves je finančný príspevok v celkovej výške 36.941,82 €,  z toho spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 3.694,18 € a vlastný vklad z rozpočtu mesta vo výške1 847,10 €.