Asanácia septikov

25. január 2018

Stavebnými a udržiavacími prácami sa riešila asanácia dvoch trojkomorových septikov na ul. Štúrovej v Spišskej Starej Vsi. Asanácii prechádzali prepojenia kanalizácií na hlavnú stoku do ČOV Spišská Stará Ves. Prvý septik sa realizoval pri areáli firmy Zastrova (par. č. KNC 748/3), druhý pri bytovkách (par. č. KNC 273/23). Pred začatím asanácie sa septiky kompletne vyčistili. Stavebné a udržiavacie práce zahŕňali demontáž poklopov, odstránenie násypov nad stropnou doskou, rozrušenie a odstránenie železobetónových monolitických stropov, monolitických obvodových a deliacich stien, dezinfekciu septiku, zásyp priestoru septiku hutnený po vrstvách, terénne úpravy o osevom, urovnanie zemníkov skládky.